intern reglement

 

INTERN REGLEMENT ALGEMEEN:

De site van de Campo Molen is door de overheid erkend als erfgoed, waardoor we extra zorg moeten dragen voor de gebouwen, de inboedel als voor de omgeving met grote landschappelijke waarde. De geest van het reglement is zorg voor erfgoed, natuur, cultuur en de omgeving.

De ingang van Studio Campo is voorzien aan de linkse oprit (waar reclamedoek hangt). Probeer hier ook te parkeren, anders op de openbare weg waar dit wettelijk toegelaten is. Steeds parkeren met minimale hinder voor de buurtbewoners.

Er geldt een strikt rookverbod op het volledige terrein.

Geluidsoverlast ten allen tijde vermijden uit respect voor de buren en dit zowel vanop de site als op straat bij de geparkeerde wagens.

Wildplassen is niet toegelaten, gelieve gebruik te maken van ons ecologisch composttoilet of het binnensanitair. 

Gelieve geen afval of rommel buiten achter te laten. Deze willen we graag netjes houden.

Privacy:De persoonlijke gegevens worden door vzw Studio Campo bijgehouden en dienen enkel voor intern gebruik. Als u niet wil dat er foto’s van u of uw kind(eren) gebruikt worden voor de website, folder of andere publiciteit van vzw Studio Campo, dient u dit schriftelijk te melden.

Annulatievoorwaarden: Zie algemene voorwaarden website.

 

INTERN REGLEMENT KAMPEN:

Onze kampen beginnen om 9u en eindigen om 16u.
We voorzien opvang tussen 8u30 en 9u en tussen 16u en 17u.

Adres kampplaats:
VZW Studio Campo
Asbeekstraat 12
1730 Asbeek (Asse)

Annulatie: zie algemene voorwaarden 

Inbegrepen in de kampprijs:
Activiteiten, materiaal, begeleiding, accommodatie, verzekering, water, 10 en 3-uurtje.
U kan ook iedere dag gebruik maken van de voor- en/of na-opvang.

Kampafspraken:
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen de kampafspraken volgen. Respect voor anderen en het materiaal hoort daar ook bij. Bij herhaaldelijk storend gedrag behoudt vzw Studio Campo het recht om kinderen te weigeren aan een bepaalde activiteit deel te nemen. De ouders zullen hiervan op de hoogte gesteld worden en in het slechtste geval zal de deelnemer het kamp dienen te verlaten. Wanneer een deelnemer tijdens het kamp door zijn ontoelaatbaar gedrag wordt geweigerd, zal het bedrag overeenkomstig het aantal dagen waarop niet deelgenomen is, worden terugbetaald. Dit min 30 euro administratiekosten.

Toediening medicatie op kamp:

De ouder verklaart de toediening van het geneesmiddel volgens het toedieningsvoorschrift over te dragen aan de monitor/de verantwoordelijke van VZW Studio Campo voor zover dit gedurende de kampuren nodig is. De monitor/ de verantwoordelijke verklaart de toediening van het geneesmiddel volgens het voorschrift uit te voeren voor zover dit gedurende de kampuren nodig is. Hij/zij, of VZW Studio Campo kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de mogelijke gevolgen of bijwerkingen die na het toedienen kunnen optreden.

Verzekering:
Vzw Studio Campo sluit een verzekering af voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand voor elke deelnemer aan het kamp. Voor diefstal, schade of verlies van persoonlijke spullen is Vzw Studio Campo niet aansprakelijk. U kan de verzekeringspolis bij ons opvragen.

Erkenning:
Wij zijn een erkende vereniging. De kampen voor kinderen van 3 tot en met 11 jaar zijn fiscaal aftrekbaar. U ontvangt de fiscale attesten na ieder kamp.